Stichting Inhalatie Technologie Werkgroep

We zien in de praktijk hoe moeilijk het is om inhalatiemedicijnen goed te inhaleren. Er worden helaas veel fouten gemaakt bij het gebruik. Bovendien is de afstemming tussen patiënt en apparaat niet altijd optimaal.

De stichting ITW wil bijdragen aan een optimaal gebruik van een inhalator door een patiënt. Wij willen de kennis over de optimale afstemming tussen de patiënt en de inhalator verbeteren, zodat er een optimale balans is tussen enerzijds effectiviteit en veiligheid, en anderzijds kosten.

ITW stelt zich ten doel de kennis het belang van toedieningsvormen en de juiste inhalatietechniek te vergroten bij zorgverleners, zorgverzekeraars en overheid.

Onafhankelijk
ITW is een onafhankelijk platform dat op basis van bewijslast streeft naar de situatie waarbij een optimale match gevonden wordt tussen de individuele longpatiënt, de moleculen, de dosering en de toedienings­vorm. ITW houdt zich ook bezig met hoe therapietrouw te bevorderen en hoe het inhaleren van medicatie in de praktijk vorm te geven is.

De stichting ITW wordt ondersteund door een unrestricted educational grant van Teva.