Dr. Hans in ’t Veen

Longarts, Franciscus Gasthuis & Vlietland

“Er gaat veel mis met de inhalatietechniek van patiënten”, zegt Hans in ‘t Veen. “De kleine luchtwegen die we moeilijk bereiken in de longen zijn een belangrijk onderdeel van de ziekte astma en moeten worden behandeld met inhalatiemedicatie. Daarvoor zijn inhalatoren nodig en een goede techniek. Maar je moet ook begrijpen wat er gebeurt.” Hans in ’t Veen is betrokken bij de Stichting ITW om hierin verbetering in te brengen. “Er kan zo veel misgaan: van het kapje er niet afhalen tot de inhalatiecapsule doorslikken. Niet alleen de inhalatietechniek zelf, maar ook de achtergrond van het hoe en waarom; past de inhalator bij de patiënt? Stichting ITW geeft inzicht hierin: welke inhalator gebruik je voor wie.”

De manier waarop inhalatie-instructies worden gegeven, is tevens een kerndoel. “Het is van belang uit te leggen waarom iets moet, wat de achterliggende gedachte is. Daarbij bepaalt de kleur van de boodschap – hoe het wordt uitgelegd – hoe die overkomt. Je kunt het technisch heel mooi uitleggen, maar toch niet goed overkomen. Je moet dus aansluiten bij de kennis en het begrip van de patiënt. Wij leveren continu maatwerk, want iedere patiënt is anders.” Door middel van (na)scholing van zorgprofessionals en het verspreiden van kennis wil Stichting ITW hieraan bijdragen.