Prof. dr. Richard Dekhuijzen

Hoogleraar longziekten Radboud umc, voorzitter bestuur Stichting ITW

Inhalatietherapie is de hoeksteen van de medicamenteuze behandeling bij patiënten met astma en COPD. “Hoe meer het juiste medicament op de juiste plek in de longen komt, hoe beter het effect. Maar inhaleren van medicatie op een goede manier is echt moeilijk. Daar worden erg veel fouten gemaakt, zowel bij het klaarmaken van het inhalatieapparaat als bij de inhalatiemanoeuvre”, aldus Richard Dekhuijzen, voorzitter van de Stichting ITW.

Omdat er veel verschillende typen patiënten zijn en een enorme variatie aan inhalatoren, is het van groot belang een goede match te maken tussen patiënt en inhalator. Er moet goede, eenduidige en herhaalde instructie worden gegeven, zodat er optimaal wordt geïnhaleerd. Ook moet de naleving van therapietrouw worden bevorderd. “Dat is waar wij ons vooral op richten.

Dus de match patiënt/device, hoe leer je iemand iets, hoe begrijp ik zijn of haar attitude ten aanzien van inhalatiemedicatie en hoe beïnvloed je die gunstig om daarmee dus een beter resultaat te krijgen. We zouden graag zien dat zorgprofessionals eerst een werkdiagnose stellen, een medicatieklasse bepalen, vervolgens een inhalatieapparaat kiezen dat goed bij de patiënt past en daarna pas specifieke medicatie voorschrijven. Een stuk bewustwording dus ook.” Door middel van interactieve (na)scholing van zorgprofessionals wil Stichting ITW bijdragen aan het maken van deze goede match, het trainen van vaardigheden aan mensen en de beïnvloeding van therapietrouw.