Prof. dr. Wim van Aalderen

Hoofd kinderlongziekten, Emma Kinderziekenhuis AMC

Goed inhaleren is van essentieel belang voor een succesvolle astmabehandeling. Wim van Aalderen zet zich in voor de Stichting ITW vanwege het feit dat het misgaan van een astmabehandeling vaak ligt aan een onjuiste inhalatietechniek, waarbij de betrokkenheid van kinderen het geheel nog complexer maakt. “Vooral omdat je het bij jonge kinderen eerst aan de ouders moet leren en de ouders het daarna samen met het kind gaan uitvoeren. Het is technisch een ingewikkelde handeling die je moet doen. Daarom is het van essentieel belang om per patiënt, per kind, te kijken wat de meest optimale combinatie is van inhalatieapparaat en geneesmiddel.”

Ook de visie die er is op het ziektebeeld en de behandeling ervan, verschilt erg tussen behandelaar en ouders en kind. “Vaak wordt gedacht dat er alleen behandeld hoeft te worden als de symptomen er zijn, en dat de medicatie voor de rest achterwege kan worden gelaten. Stichting ITW probeert het geheel op een andere manier te benaderen. Dus door ook te kijken naar de achtergrond, waarbij het belangrijk is aan zorgprofessionals uit te leggen wat een goede match is tussen inhalator, patiënt en medicament en hoe je deze het beste kunt gebruiken. Tevens probeert de stichting inzicht te geven in welke factoren er bij therapietrouw een rol spelen.”